Loading...
Dotacje 2017-07-13T18:48:38+02:00

Dotacje unijne

Zakończyliśmy wdrożenie  systemu B2B zgodnie z programem operacyjnym -” INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013”
Oś Priorytetowa 8. Działanie 8.2

PROJEKT:  „Wdrożenie systemu B2B integrującego systemy zarządzania produkcją oraz związanymi z nią parametrami finansowymi”
(Umowa numer WND-POIG.08.02.00-22-035/10)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 60 %  inwestycji netto z czego:

85 % stanowi udział Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
15 % stanowi dotacja celowa

OPIS INWESTYCJI:  Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu do zarządzania produkcją poligraficzną GRAPHISOFT firmy Rhapso oraz  systemu sterowania procesem technologicznym  przygotowalni offsetowej : APOGEE Portal firmy Agfa. Wdrożenie tych systemów pozwala na zintegrowanie cyklu produkcyjnego naszej drukarni z systemami zarządzania naszych klientów.

Dofinansowanie na zakup systemu cyfrowego CTP, linii do oprawy książkowej, offsetowej dwukolorowej maszyny drukującej oraz automatu złamującego arkusze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje SPOWKP/2.3/2/22/1041, SPOWKP/2.3/4/22/2523.

Dofinansowanie na zakup maszyny zbierającej oraz maszyny do szycia nićmi w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
UDA-RPPM-01.01.02-00-161/08-00.

www.poig.gov.pl
www.bgk.com.pl
www.mg.gov.pl
www.europa.eu